43/2014. (III. 31.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról, és a Szálloda utcai félkész házak értékesítéséről döntés
3.    Közlekedési rend áttekintése, szükség szerint módosítása
4.    Közterület felújítás, – építés tervezéséről, ütemezéséről döntés
5.    Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata
6.    Családi napközi intézményi térítési díja megállapítása
7.    Nagymaros című lap ingyenessé tételére vonatkozó javaslatról döntés
8.    Pályázat kiírása a Nagymaros című helyi lap szerkesztésére, kiadására
9.    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
10.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
11.    Egyebek:
a)    Nagymaros A-34 Postagalambsport Egyesület elhelyezési kérelme
b)   Nagymarosi Kulturális Egyesület támogatási kérelme
c)    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezési kérelme
d)   Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
e)    Piacon történt képviselői magatartás véleményezése
f)     Képviselői kérdések.
12.    Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)
13.    Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző