42/2013. (II. 25.) számú határozata – Kistérségi társulási tagság fenntartásáról döntés

A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is tagja kíván maradni az átalakított Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző