43/2013. (II. 25.) számú határozata – Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című projekt soft tevékenységek támogatása

A Képviselő-testület tárgyi projektrész lebonyolításához, a döntések meghozatalához ad-hoc bizottságot hoz létre.
 
A bizottság tagjai:
a) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke – Fekete Zsolt,
b) Nagymaros Város Önkormányzata alpolgármestere – Rudolf Józsefné,
c) Civil szervezetek kapcsolattartója – Burgermeister László.
 
Felhatalmazást ad a bizottságnak a civil pályázatok elbírálására, a polgármesternek pedig a támogatási szerződések aláírására.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző