42/2010. (II. 22.) számú határozata – Politikai hirdetések elhelyezése a Nagymaros című lapban

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat lapjának hirdetési tarifáiról szóló 213/2005. (IX. 12.) számú határozatának a politikai hirdetésekről szóló részét a következők szerint módosítja:

A választásokat megelőző kampányidőszakban megjelenő lapszámokban a kampánycsendre vonatkozó előírások betartásával – a szerződésben meghatározott oldalszám keretein belül – legfeljebb 2 oldal terjedelemben, a jelölteknek azonos feltételeket biztosítva térítésmentesen elhelyezhető a jelöltek fényképét és életrajzát tartalmazó bemutatkozás, továbbá igény szerint a bemutatkozáson felül a hirdetési tarifák alapján fizetett politikai hirdetés is.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 1.
Végrehajtja: főszerkesztő

 

K.m.f.
 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető