43/2010. (II. 22.) számú határozata – Fejlesztési és városüzemeltetési tervek, elképzelések elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a 2010. január 11-én megtartott bizottsági egyeztetés javaslata alapján összeállított rövidtávú, ill. 2014-ig szóló fejlesztési és városüzemeltetési terveket az alábbiak szerint elfogadja.

Rövid távú tervek (2010. októberéig)
• Árvízi tervezés folytatása (pályázat)
• Termálkút fúrás, tervezés folytatása (projektcég, pályázatok)
• Helytörténeti és Kittenberger múzeum kialakítása
• Főút Fő téri szakaszának felújítása
• Virágosítás
• Sváb tájház kialakítása a San-Team épületében
• Vallási múzeum kialakítása az altemplomban
• Több közmunkás, tisztább település (munkaügyi pályázat)
• Méhnyakrák elleni védőoltás
• Borospince felújítása, szabadtéri prés kiállítása (pályázat)
• Sportpályák rendezése, befejezése (szálloda alatti, Mainzi utcai)
• Utcatáblák pótlása
• Visegrádi utcai aszfaltozás (pályázat)
• Új városi honlap, telefonközpont átprogramozása
• Utcai multifunkciós takarítógép, (pályázat)
• Panoráma parkolóba távcső elhelyezése
• Információs táblák, WC-ék, szemetesek a kerékpárúton.

Hosszabb távú tervek (2014-ig)

• Termálfürdő és szálloda megépítése
• Ingatlan tulajdonba vételek (Duna-part, Felsőmező, Művésztelep)
• Vízirendőrség áthelyezése (úszóház)
• Művésztelep visszaállítása az ingatlan tulajdon megszerzésével
• Magyar utca (városközpont-rehabilitációs) pályázat, napközi áthelyezés
• Felsőmezőben szabadidő és sport központ kialakítása
• Sportcsarnok építése
• Művelődési Ház rekonstrukció
• Rákóczi út terv felújítása, szakaszos felújítás
• Fehérhegyi járda, út rendbetétele
• Libegő a Julianus kilátóhoz
• Felsőmező tulajdonba vétele, szabadidő és sportközpont kialakításának tervezése

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tervek vonatkozó koncepciókba, programokba történő beillesztése, kidolgozása, illetve végrehajtása iránt.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, ill. 2010. október 1.
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.
 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető