41/2010. (II. 22.) számú határozata – ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú szervezetfejlesztési projekt megvalósítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület az ÁROP-3.A.1 – A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban c. program keretében megvalósuló „Hatékony hivatal Nagymaroson, ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú projekt megvalósítása” tárgyában indított általános egyszerű közbeszerzést érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

A közbeszerzési eljárás értékelési jegyzőkönyve alapján a következőket állapítja meg:

a) Az ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 SZERVEZETFEJLESZTÉS projektre vonatkozó közbeszerzési ajánlatban a CONTROLL-DELTA-BUDATA Konzorcium ajánlata alapján a közös ajánlattevők teljesítették az alkalmassági feltételeket, így alkalmasak a feladat megvalósítására.

b) Az ajánlat teljesíti az ajánlatkérésben megfogalmazott tartalmi és formai kritériumokat, az ajánlat érvényes.

c) A Közös ajánlattevők érvényesen teljesítették a bírálati szempont szerinti ajánlattételi feladatokat, egyetlen érvényes ajánlatként részszempontonként a maximum pontszámot kapja.

d) A Konzorcium 21 610 000,- Ft összegű ajánlata a rendelkezésre álló 21 718 000,- Ft keretösszegen belül van. Így az ajánlat a rendelkezésre álló pénzügyi források által finanszírozható.

e) Az eljárásban a CONTROLL – DELTA – BUDATA KONZORCIUM [Konzorciumvezető: Controll Holding Tanácsadó Zrt. (1124 Budapest, Fürj u. 18.), konzorciumi tagok: Delta Informatika Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), Budata Informatikai és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Széchenyi emlékút 27.)] által tett ajánlatot elfogadja és a pályázat nyertesének a CONTROLL – DELTA – BUDATA konzorciumot nyilvánítja.

f) Az ajánlatkérésben foglalt szerződés tervezet alapján 2010. március 12-ig felek a szerződést az ajánlatkérés és a nyertes ajánlat szerint kötik meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a kiírásnak megfelelő vállalkozási szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 12.

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető