4/2017. (I. 11.) számú határozat – Hód Kft. elvégzett logisztikai feladatainak kifizetéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2017. (I. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Hód Kft. (Nagymaros, Tégla u. 6.) által az árvízi védvonal kiépítése projekt keretében megépült tároló épületben (Nagymaros, Rákóczi út 37.) elhelyezett mobil elemeket és eszközöket érintően elkészített tárolási és logisztikai rendet az ahhoz tartozó programmal együtt köszönettel fogadja.

 

A vállalkozó jelentős ráfordítást igénylő feladatai ellátásáért, ajánlata alapján 2 526 600 Ft + ÁFA összegű vállalkozói díj kifizetését engedélyezi az árvízi védvonal projekt alszámlán rendelkezésre álló szabad forrás terhére.

 

Kéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

Határidő: 2017. január 11.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.          
polgármester                                           

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző