3/2017. (I. 11.) számú határozat – Tájékoztató az árvízi védvonal üzemeltetési feladatairól, a tároló eszközei rendszerzéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2017. (I. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Mihály Gábor tájékoztatóját az árvízi védvonal építési, üzemeltetési feladatairól, a tároló logisztikai feladatairól, rendszerzéséről meghallgatta és köszönettel elfogadja.

 

Az elhangzott javaslattal egyetért és kéri az üzemeltetést végző tervezett szervezet kialakításához a megfelelő személyek megkeresését, felkérését.

 

 

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester, Mihály Gábor

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.         
polgármester                                            

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző