5/2017. (I. 11.) számú határozat – Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobi Tagintézménye elhelyezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2017. (I. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobi Tagintézménye vezetőjének megkeresésére jelenlegi bérleményükből való kiköltözés kötelezettségére tekintettel az óvodai csoportok Dózsa György utcai óvodába történő visszaköltözést követő időponttól (várhatóan február 1-től) felajánlja ideiglenes bérbevételre az önkormányzat tulajdonában álló Váci út 32. szám alatti ingatlant jelen állapotában, átalakítás nélkül. A bérleti díjról a tárgyalásokat követően külön kíván dönteni, a közüzemi díjak megfizetése a bérlőt terheli.

 

A Csillag utcai épület bérbeadásáról a beüzemelési költségek ismeretében, azoknak a költségvetésben való elfogadását követően kíván dönteni.

 

 

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző