3/2015. (I. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Háziorvosi praxis eladásával kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megadása

3.    Maros Nonprofit Kft. működéséről, eredményéről szóló beszámoló

4.    2015. évi költségvetés tervezetének tárgyalása, főösszegek elfogadása

5.    2015. évi intézményi (közétkeztetés, könyvtár) térítési díjak meghatározása

6.    Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése

7.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

8.    Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel való együttműködés állapotának ismertetése

9.    Egyebek (képviselői kérdések):

a)    Népkonyha működtetésére vonatkozó megkeresés

b)   Fel nem használt vis maior pályázati támogatásról lemondás

c)    Útdíjjal kapcsolatos tiltakozás eredményéről kérdés

10.    Gondozási Központ felvételi kérelem elbírálása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző