4/2013. (I. 29.) számú határozata – Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésével kapcsolatos véleményezés

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse Őrsparancsnokának Simon Tamás r. főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezési szándékáról értesítő levele alapján a kinevezéssel egyetértő véleményét fejezi ki.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Őrsparancsok urat értesítse.

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző