5/2013. (I. 29.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző