3/2013. (I. 29.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésével kapcsolatos véleményezés
2.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
3.    Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról döntés
4.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása
5.    Önkormányzati szakfeladatok módosítása
6.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása
7.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása
8.    Piac üzemeltetésével kapcsolatos döntés, közterület-használati díjak módosítása
9.    Rendőrséggel kapcsolatos feladtok áttekintése
10.     Váci út Molnár utca sarkán álló ingatlan értékesítése (kérelmező újabb beadványának megtárgyalása)
11.     Közbeszerzési terv elfogadása
12.     Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
13.     Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyása
14.     Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására, készletek értéke rendezésére javaslat
15.     Egyebek (pl. képviselői kérdések)
a)        DMRV Zrt. részvény vásárlásáról döntés
16.     Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)
 
K.m.f.
                                         
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző