4/2011. (I. 31.) számú határozata – 2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalása első olvasatban

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva az előterjesztésben szereplő minimum költségvetési tételeken felül a 3. számú mellékletből kizárólag a kötelezően teljesítendő kiadásokról (54 099 061 Ft) kíván tovább tárgyalni, azzal, hogy a forráshiány 100 millió Ft alá történő csökkentésére készüljön a következő ülésre előterjesztés és rendelet-tervezet az intézményvezetőkkel történő egyeztetést követően.
 
 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtását végzi: Gazdálkodási Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.