5/2011. (I. 31.) számú határozata – Gondozási Központ idősek otthonába történő soron kívüli felvételről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.