41/2016. (III. 29.) számú határozat – Danubia Televízióval való együttműködési ajánlat tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Danubia Televízió együttműködési ajánlatát megismerve úgy dönt, hogy először az üvegváros program keretében veszi igénybe az ajánlat szerinti szolgáltatást (Képviselő-testületi ülés közvetítése).

 

A további együttműködésről a tapasztalatok és a digitális műsorkiosztásba kerülés megtörténte esetén kíván dönteni.

 

 

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: polgármester, stratégiai referens

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző