Polgárváros királyi panorámával

42/2016. (III. 29.) számú határozat – Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

2016-04-07

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elvégzését rendeli el.

 

Kéri a soron következő ülésére elfogadásra benyújtani a felülvizsgálat dokumentumát.

 

 

Határidő: 2016. április 25.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: polgármester, stratégiai referens

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-04-07

A hozzászólás jelenleg zárva.