Polgárváros királyi panorámával

40/2010. (II. 22.) számú határozata – Ritzl Gábor és Solymosi Diana kérelmének elbírálása

2010-07-21

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a Humánügyi Bizottság javaslatára Ritzl Gábor és Solymosi Diana kérelmét, melyben 1,5 millió Ft támogatást kérnek a Nagymaros, Diófa u. 73. (546 hrsz.) számú ingatlan megvásárlására, elutasítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 28.

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető

 

 

Last modified: 2010-07-21

A hozzászólás jelenleg zárva.