40/2015. (III. 30.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

40/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Beszámoló a Dézsma utcai présház bérleti szerződésében foglaltak teljesítéséről

3.    Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

4.    Településrendezési eszközök jogharmonizációs módosítása folyamata megindításáról, tervezői megbízás adásáról döntés

5.    Székhelyhasználati hozzájárulás iránti kérelmek (ÖTE, NAFIA, művésztelep) tárgyalása

6.    Misztrál Fesztivál és a Dunakanyar Fúvósegyüttes támogatásáról döntés

7.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

8.    Vidékfejlesztési pályázat (gépkocsi beszerzés) benyújtásáról döntés

9.    Gondozási Központ intézményi térítési díjai felülvizsgálata, étkezési norma megállapítása

10.    Közvilágítási hálózat bővítése iránti kérelemről döntés

11.    Közterület elnevezéséről döntés

12.    Önkormányzati ingatlan értékesítéséről, hasznosításáról döntés

13.    Temetői parcella kijelölésével kapcsolatos döntés

14.    Egyebek (képviselői kérdések):

a) Iskolai telephelybővítés véleményezése

b) Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. eszközbeszerzési javaslatáról döntés

15.    Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző