41/2015. (III. 30.) számú határozat – Iskolai telephelybővítés véleményezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Művelődési Házat (Fő tér 14.) érintő telephelybővítésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete részéről érkezett megkeresésre a következő véleményt adja:

A táncoktatás fenntartása érdekében a telephely bővítéshez hozzájárul, azonban jelezni kívánja, hogy a telephelyre nem terjed ki a köznevelési törvényben előírt működtetési kötelezettsége.

Ezért szükségesnek tartja a Művelődési Ház iskola általi használata alatt felmerülő rezsiköltség legalább részbeni megtérítését.

Amennyiben a tankerület számára elfogadható, akkor a művészeti oktatás körében felmerülő hangszerjavítási költségek átvállalását is el tudja fogadni.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a véleményt a tankerületi igazgató részére küldje meg.

 

 

Határidő: 2015. április 10.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző