39/2015. (III. 19.) számú határozat – „Fehérhegyi vízelvezető út” című vis maior pályázat – döntés kiegészítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

39/2015. (III. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 149/2014. (IX. 30.) határozatában foglalt döntést megerősítve és a támogatói döntésnek megfelelően azt kiegészítve a szükséges önrész mértékének megemeléséről határoz:

 

A káresemény forrásösszetétele:                                          adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

1 195 504

14,41

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior támogatás Ft

7 101 000

85,59

Források összesen Ft

8 296 504

100

 

A kiviteli tervekben foglaltakat a Képviselő-testület jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére.

 

Határidő: 2015. február 20.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző