39/2010. (II. 22.) számú határozata – Visegrád Város Önkormányzatával a gyerekjóléti feladatok ellátása megszüntetése tárgyában kötendő megállapodás jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2010. (II. 22.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Visegrád Város Önkormányzatával a gyerekjóléti feladatok ellátására 2004. január 30-án létrejött társulási megállapodás megszüntetéséről rendelkező megállapodást az előterjesztéshez csatolt tervezettel egyező tartalommal jóváhagyja.
Ezzel a 2007. január 1. és 2008. december 31. napja közötti időszakra járó, társult önkormányzatot terhelő hozzájárulást (1 369 400 Ft) az önkormányzat nem követeli, arról lemond.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 28.

 

K.m.f.

 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető