38/2015. (III. 19.) számú határozat – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázat benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

38/2015. (III. 19.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros, Dózsa György 25. szám alatti óvoda felújítására és bővítésre vonatkozóan a nemzetgazdasági miniszter ­– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –kihirdetett pályázati felhívására támogatási igény benyújtását rendeli el.

A pályázati cél: 1.d): működő óvoda bővítése.

A kért támogatás összege:        37 500 eFt (a bekerülés 95%-a)

A vállalt önrész mértéke:            1 974 eFt

A pályázat tartalma: a tagintézményben új csoportszoba és kapcsolódó helyiségek kialakítása, valamint meglévő óvodarész felújítása a rendelkezésre álló keret mértékéig.

Határidő: 2015. március 23.

Felelős: Polgármester

Végrehajtó: Városfejlesztési Csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                    

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

A kivonat hiteléül:

2015. március 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző