39/2014. (II. 24.) számú határozata – Börzsöny – Duna – Ipoly Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozás megerősítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint a 2014-2020. évi programozási időszakra vonatkozó várományos LEADER Helyi Akciócsoporthoz.
 
Az egyesület munkáját segíti a felkészülésben, továbbá a fejlesztési dokumentumok elkészítésében is.
 
Nagymaros Város Önkormányzata továbbra is tagja kíván lenni a Börzsöny – Duna – Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek, mely egyesület a szobi járásban az egyetlen, amely LEADER HACS címmel rendelkezik.
 
Az önkormányzatot a település mindenkori polgármestere képviseli.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020. év közötti vidékfejlesztési programozási időszakra való felkészüléshez a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
 
Határidő: 2014. február 28., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
 
 
K.m.f.
                         
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző