38/2014. (II. 24.) számú határozata – Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a jegyző – Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tett – javaslatára a szavazatszámláló bizottságok tagjait a következők szerint megválasztja:
 
1. sz. szavazókör (Dózsa Gy. u. 25. Óvoda)
 
Murányi Józsefné, Gratzál Mihályné, Raszlerné Szalai Katalin   
 
2. sz. szavazókör (Rákóczi út 14. Gyermekjóléti Szolgálat)
 
Dankainé Csanda Mária, Bessenbacher Géza, Pataki Pálné                  
 
3. sz. szavazókör (Fő tér 14. Művelődési Ház)
 
Mándliné Szabó Katalin, Szalai Lajos, Palásti Antalné
 
4. sz. szavazókör (Váci út 32. Óvoda)
 
Gyimesi Lászlóné, Nagy Ildikó, Ember Józsefné            
 
Póttagok:
Voknáth Lászlóné, Guzsik Balázs, Mátrai Tamás, Ivor Andrásné
 
 
K.m.f.
                         
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző