38/2010. (II. 22.) számú határozata – Nagymaros FC közüzemi díj tartozásának rendezése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros FC önkormányzat felé felhalmozódott közüzemi díj (elektromos áram, víz- és csatorna) tartozását a következő mértékben és feltételekkel engedi el:
– a fennálló tartozás legfeljebb 20 %-át engedi el, azzal, hogy a fennmaradó tartozás megfizetésének határideje legkésőbb 2010. december 31. napja,
– a 2010. évben felmerülő közüzemi díjak megfizetése a Clubot terheli,
– a fennálló tartozást a Képviselő-testület a Club 2010. évi támogatásának megállapítása során figyelembe fogja venni, ezért a Club kevesebb támogatásra számíthat,
– a közüzemi fogyasztásmérőket a Club köteles nevére átíratni, azzal, hogy a díjfizetést a hivatal negyedévente ellenőrzi.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. február 28., ill. 2010. december 31.
A végrehajtás végzi: Gazdálkodási Csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető