38/2016. (III. 29.) számú határozat – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

38/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a jegyző és a hivatali munkatársak munkáját.

 

 

K.m.f.

        

                

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző