37/2016. (III. 29.) számú határozat – Közterület felújítás, közterület építés tervezéséről, ütemezéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

37/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a közterület felújítás, -építés tervezésére, ütemezésére vonatkozó beszámolót azzal fogadja el, hogy a Rákóczi úti és Fehérhegy utcai járdák felújítására, kialakítására vonatkozó költségbecslés, valamint a parkolók kialakítására alkalmas területek kijelölése a következő ülésre kerüljön benyújtásra.

 

 

Határidő: 2016. április 25.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző