37/2015. (III. 19.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

37/2015. (III. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázat benyújtása

2.    „Fehérhegyi vízelvezető út” című vis maior pályázat – döntés kiegészítése

3.    Fehérhegy 4. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző