37/2014. (II. 24.) számú határozata – Duna-parti strand engedélyeztetése megindításáról döntési javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület egyetért a Hunyadi sétány Magyar utca és Király utcai szakasza Duna-partján természetes fürdőhely kijelölésével.
 
Szükségesnek tartja az eljárás megindítását megelőzően a Nemzeti Közlekedési Hatósággal tisztázni, és kérni a területen lévő veszteglőhely megszüntetését.
Ennek megtörténte esetén kérvényezi a fent megjelölt területre a fürdőhely kijelölési eljárás megindítását az illetékes járási népegészségügyi intézettől.
 
Kéri annak felmérését, illetve árajánlat megkérését arra vonatkozóan, hogy a szükséges bójasor és táblázás, valamint az öltözők, zuhanyzók költsége milyen összeget tesz ki.
 
 
Határidő:2014. március 15., ill. április 1.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző