38/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Felvonulási lakótelep lakóház

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/9 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep besorolású ingatlanon elhelyezkedő lakóház (ún. Weiser ház) ingatlant az értékbecslésben meghatározott áron értékesíteni kívánja.
Az értékesítést megelőzően szükségesnek tartja a Helyi Építési Szabályzat módosítását, valamint a telekalakítást elvégezni.
 
Felkéri a polgármestert a HÉSZ módosítását követően a telekalakítás megrendelésére, és annak bejegyzése után az értékesítési hirdetmény feladására.
 
 
Határidő: 2013. március 31., illetve HÉSZ módosítás elfogadását követő 30 nap
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző