37/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Felvonulási lakótelep pavilonok

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/4 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep megnevezésű, 724 m2 területű pavilon ingatlanát 4 800 000 Ft áron értékesítésre vagy bérbeadás útján történő hasznosításra kínálja fel, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység folytatása céljára, így különösen dohánytermék-kiskereskedelmi üzlet működtetésére.
 
Bérbeadás esetén a bérleti díjat minimálisan havi 20 000 Ft/pavilon egység, vagy 40 000 Ft teljes épület összegben állapítja meg.
 
Bérbeadás esetén a bérlő kötelessége saját költségen az ingatlant működésre alkalmas állapotba hozni, melynek előzetes költségvetés és tételes felmérés alapján elismert költségét a bérleti díjba beszámítani engedi.
 
A hirdetményt az önkormányzat honlapján, ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni.
 
Felkéri a polgármestert a hirdetmények feladására, egyúttal felhatalmazza a felhívásnak megfelelő ajánlat esetén az adásvételi szerződés megkötésére.
 
 
Határidő: 2013. április 20.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző