36/2016. (III. 29.) számú határozat – Közlekedési rend áttekintése, módosításáról döntés

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

36/2016. (III. 29.) számú határozata

 

A Képviselő-testület a forgalmi renddel kapcsolatos beszámolót elfogadja és a következő döntéseket hozza:

a)    A Deák Ferenc utca tekintetében veszélyt jelző tábla („Gyalogosok”) kihelyezéséről, az Arany János utca és a Csokonai utca Deák Ferenc utcai kereszteződéseiben és a Deák Ferenc utca Mező utca kereszteződésében elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezéséről dönt,

b)   a Mainzi utca 12. főút alatti szakaszán a páratlan oldalon megállni tilos tábla kihelyezését, a 2. számú ingatlan kapubejárója előtt pedig útburkolati jel („X” jel) felfestését rendeli el,

c)    a Rákóczi út Fő tér és Magyar utca közötti szakaszán szakaszos kizárással és útburkolati jel festésével („X” jel) kéri a kétirányú közlekedés, a kitérés biztosítását, a Fő téri kereszteződésben útburkolati jel felfestésével kéri a megállás tilalmát jelezni, továbbá a Szent Imre tér-Rákóczi út kereszteződésében a Szent Imre térre elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezéséről dönt,

d)   az Elsővölgy utcában az óvoda felső telekhatáráig a felfelé tartó jobb oldalon, azt követően pedig megfelelő kihagyással a bal oldalon dönt megállni tilos tábla kihelyezéséről, melyről a lakókat előzetesen szórólappal is értesíteni kell,

e)    a Dózsa György utcában a páratlan oldalon a Német utcai kereszteződéstől az óvoda telekhatáráig, valamint vele szemben a páros oldalon a kanyarig kéri a közút kezelőjétől megállni tilos tábla kihelyezését,

f)    A Magyar utcában a CBA áruház bejárata elé megállni tilos tábla, a Magyar utca, Gesztenye sor kereszteződésében a Gesztenye sorra egyirányú út tábla kihelyezéséről dönt. Amennyiben a CBA áruház tulajdonosával nem sikerül a kamionos szállításról megegyezésre jutni, akkor súlykorlátozó tábla kihelyezését rendeli el a Magyar utca Váci úti kereszteződésében.

g)    A Magyar utcában a kialakított parkolóhelyek más célú használatát nem engedélyezi.

2.    Kéri a MÁV megkeresését a Dózsa György utcában a közösségi ház melletti terület parkoló céljára történő bérbevétele tárgyában.

3.    A közlekedési táblák kihelyezéséről a döntést a jövőre nézve a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja.

4.    Felkéri a polgármestert, hogy a CBA áruház, a Panoráma élelmiszerüzlet és az Édeske cukrászda üzemeltetőivel folytasson tárgyalást parkolóhelyek kialakításához való hozzájárulásról.

 

Határidő: a-g) pont esetében 2016. május 15.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

K.m.f.                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző