36/2014. (II. 24.) számú határozata – Közvilágítási karbantartásra vonatkozó szerződés megkötésére javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a közvilágítási hálózat karbantartására az Észak-Budai Zrt. vállalkozással kíván üzemeltetési szerződést kötni, csoportos fényforrás cserével, 4 évre szóló időtartamra, 110 000 Ft + ÁFA havi díjért.
 
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés tervezete bekérésére, és amennyiben az megfelel az önkormányzat érdekeinek, akkor annak aláírására.
 
 
Határidő: 2014. március 14.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző