37/2010. (II. 22.) számú határozata – Védőnői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a védőnői állás betöltésére kiírt pályázati eljárást benyújtott pályázat híján eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a polgármestert, hogy nyugdíjas védőnő kinevezésével, vagy helyettesítéssel gondoskodjon a feladat ellátásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 1.

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető