35/2014. (II. 24.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokról szóló beszámolót a következő kiegészítésekkel fogadja el:
1.      A Motorcsónak SE által bérelt ingatlan esetében a határos Duna-parti állami tulajdonú terület önkormányzati tulajdonba, vagy vagyonkezelői jogba adása esetén a bérleti szerződést módosítani és a bérleti díjat emelni kívánja.
2.      Felkéri a polgármestert, hogy az egészségház társasházi közgyűlését március 15-ig hívja össze.
3.      Szükségesnek tartja a szálloda területének kitisztítását, a Duplex Kft. ingatlan cseréjére vonatkozó ajánlatának megvizsgálását, továbbá az ABC épület bérbeadása, vagy eladása érdekében kereskedelmi üzletláncok közvetlen megkeresését.
4.      A szálloda területén a félkész házak közül a két alsó (Rákóczi út felé eső) épület tekintetében a Zöldpont Egyesülettel (Cziráki Péter) való együttműködésről javasolja tárgyalás megkezdését, turisztikai, szolgáltató tevékenységre való értékesítés vagy használatba adás tekintetében, a használó költségén való felújítás mellett.
5.      A szálloda területén az ún. Weiser ház tekintetében kéri a telekalakítás (kiemelés) elvégzését, azt követően értékbecslés készítését és értékesítésre meghirdetést.
6.      Kéri ajánlat megkérését a tulajdonostól a Csillag utcai irodaépület hosszabb távú bérlete tekintetében a hivatali épület esetleges átépítése időtartamára.
 
Határidő: 2014. március 15., ill. folyamatos
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
K.m.f.
                         
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző