34/2014. (II. 24.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, javaslattétel – Sas utca 13039 helyrajzi szám

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről dönt az értékbecslés szerinti áron, az értékbecslés és a kitűzés költségeivel növelten.
 
Kéri az értékbecslés, valamint a telekhatárok kitűzésének megrendelését.
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon, és az adásvételi szerződést aláírja.
 
 
Határidő:2014. március 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző