35/2010. (II. 22.) számú határozata – Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottságnak a képviselők és a polgármester 2010. évi, valamint a jegyző vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, ÜÖSZB elnök
Határidő: azonnal

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető