34/2010. (II. 22.) számú határozata – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testülete a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolóját és a 2010. évi terveit megismerte és elfogadja.

A 2010. évi intézményi beszámoló időpontját a 2011. évi munkatervében április hónapban határozza meg.

Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. december 31., ill. 2011. április 30.

 

K.m.f.
 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető