34/2015. (III. 2.) számú határozat – Útdíjjal kapcsolatos tiltakozás sorsáról tájékoztatás kérés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

34/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület kéri Harrach Péter országgyűlési képviselő urat, szíveskedjen tájékoztatást adni az M2 gyorsforgalmi út díjfizetőssé tétele elleni tiltakozást tartalmazó 2/2015. (I. 8.) számú határozattal kapcsolatos intézkedésekről.

 

 

Határidő: 2015. március 10.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző