35/2015. (III. 2.) számú határozat – Visegrádi utcai üzlethelyiség tulajdonjogi helyzetének tisztázása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

35/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Visegrádi utcai bolt tulajdonjogát tisztázni, lehetőséget teremtve az önkormányzat általi hasznosítására.

 

Felkéri a polgármestert, személyesen tárgyaljon az MNV Zrt.-nél az ingatlan tulajdoni státusza rendezése érdekében.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző