33/2015. (III. 2.) számú határozat – Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület egyetért a lomtalanítás házhoz menő rendszere kialakításával.

Felkéri a közszolgáltatót a szelektív hulladékgyűjtéssel együtt a részletkérdések megvizsgálására és a Képviselő-testület következő ülésére előterjesztésére.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző