33/2014. (II. 24.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, javaslattétel – Nyár u. 2. szám

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat Nyár u. 2. szám alatti ingatlanát jelenleg nem kívánja értékesíteni.
 
Az ingatlant az R33 nevű társadalmi szervezet Bánházi Gábor révén benyújtott kérelmére bérbe kívánja adni hangstúdió kialakítása, működtetése céljából, 2014. szeptember 30. napjáig, a szerződés hosszabbítási lehetősége biztosításával.
Az épület működésre alkalmas állapotba hozásával, illetve karbantartásával kapcsolatos, előzetesen egyeztetett és jóváhagyott munkálatok költségét – a hangszigetelés kivételével – a bérleti díjba beszámítani engedi.
A bérleti díjat havonta 50 000 Ft-ban, míg a kaució összegét 350 000 Ft-ban jelöli meg.
 
Felkéri a polgármestert, hogy tárgyaljon a kérelmezővel a bérlet feltételeiről, a tervezett beruházásokról, és az alapján terjessze be a következő ülésre a bérlet tárgyában való döntéshozatalt.
 
 
Határidő:2014. március 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző