Polgárváros királyi panorámával

34/2011. (II. 28.) számú határozata – Beszámoló a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tevékenységről

2011-03-03

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Kecskeméti István írásbeli beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja, kéri, hogy az újságba és a honlapra kerüljön fel egy tájékoztató anyag a katasztrófavédelemről.
 
 
Határidő:        2011. március 31.
Felelős:           polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                            
 
        
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.

Last modified: 2011-03-03

A hozzászólás jelenleg zárva.