33/2011. (II. 28.) számú határozata – Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját és a 2011. évi terveit megismerte és a következő kiegészítésekkel elfogadja:
 
1.    A tisztasági festést 2011-ben el kell végezni.
2.    Az akadálymentesítésre megoldást kell találni.
 
 
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                                    
 
 
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.