35/2011. (II. 28.) számú határozata – Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következő döntést hozza:
1.   A lakossági vélemények, kérelmek bekérésére március 10-től kezdődő, 1 hónapig tartó jogvesztő határidőt biztosít, melynek lehetőségét az önkormányzat lapjában, honlapján és a kábeltévében is közzé kell tenni.
2.   Munkacsoportot javasol létrehozni a beérkező javaslatok, vélemények feldolgozására, kiértékelésére, a tervezési terület lehatárolására vonatkozó javaslattételre, a tervezési tevékenységre vonatkozó árajánlat-kérés összeállítására. Tagjainak Phillip Frigyest, Varga Csabát, Murányi Zoltánt, Fekete Zsolt és Grécs László képviselőket, valamint az építéshatóság részéről a nagymarosi ügyeket intéző munkatársat jelöli ki.   
 
 
Határidő:        2011. március 3., ill. a döntési javaslatra május 30.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, főépítész
 
 
 
K.m.f.
                                            
 
        
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.