33/2017. (II. 27.) számú határozat – Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolóját és 2017. évi terveit jóváhagyja.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző