32/2017. (II. 27.) számú határozat – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. részére az önkormányzati alkalmazottak térítési díja különbözete megtérítéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. önkormányzati alkalmazottak térítési díja különbözete megtérítése iránti kérelmére úgy dönt, hogy az eddig 825 Ft áron számított felnőtt ebédhez biztosított 155 Ft/adag összegű hozzájárulást biztosítja továbbra is az önkormányzat.

 

A Kft. által 2017-től 900 Ft áron felszámított ebéd esetében a fennmaradó 75 Ft összegű különbözetet 2017. március 1-től fizessék meg az azt igénybe vevő önkormányzati, ill. iskolai alkalmazottak.

 

 

Határidő: 2017. március 1.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző