34/2017. (II. 27.) számú határozat – Védőnői Szolgálat 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

34/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2016. évi beszámolóját és 2017. évi terveit elfogadja.

 

Egyúttal kéri a hallásvizsgáló, a magzati szívhang vizsgáló és a fogas március végéig történő megrendelését.

 

 

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.           
polgármester                                          

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző