33/2016. (III. 29.) számú határozat – Alpolgármester választása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazás során Mándliné Szabó Katalin képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző